Línies d'investeigació

Qualsevol professió sanitària requereix diferents perfils pel seu desenvolupament i cal que una part del col·lectiu desenvolupi l’osteopatia en els camps de:

  • La clínica
  • La docència
  • Les relacions institucionals
  • La investigació

En el meu cas particular he dedicat energia als quatre aspectes, sent el clínic el que principalment ocupa el meu temps i experiència.

La docència és una part fonamental pel creixement del col·lectiu i sense dubte una font de coneixement i creixement personal. Tinc el convenciment que interioritzes un concepte quan ets capaç d’explicar-lo a una persona de forma endreçada i comprensible. L’experiència de preparar i desenvolupar el contingut acadèmic de les meves classes ha esdevingut un pilar bàsic pel meu desenvolupament clínic.

Les relacions institucionals són un altre apartat interessant en el posicionament davant dels col·lectius, altres treballadors de la salut, polítics, empresaris, etc. 

Però sens dubte, el perfil que més necessita en aquest moment l’osteopatia és de la investigació. Vivim en una societat en què preval la medicina basada en l’evidència, i el col·lectiu osteopàtic no pot ser aliè a tal requeriment.

Els esforços per generar evidència amb el mètode científic dels resultats clínics que podem observar en el dia a dia de la nostra consulta són bàsics per aconseguir un espai de relació de la nostra professió amb els altres col·lectius sanitaris.

No treballem en un camp diferent del dels altres professionals, treballem amb un enfocament diferent, holístic, entenent les relacions i les interaccions del cos. No podem limitar-nos a tractar els signes o símptomes dels nostres pacients, avui dia, calen professionals dedicats a mostrar els nostres resultats amb el llenguatge de la medicina basada en l’evidència.

Línies d'investeigació

En el meu cas he dedicat anys a entendre el funcionament cel·lular i la seva relació amb l’estat bioquímic del líquid extracel·lular, especialment el seu Ph.

Ara estic immers en una altra línia dedicada a explorar les relacions de la mobilitat i la motilitat cranial respecte als problemes visuals que tan importants són en el medi esportiu i que tant pateixen les conseqüències d’un enfocament visual molt més proper del que mai ha fet la nostra espècie.

OsteopatiaZaragoza2022Línies d'investeigació