Osteopatia

Què és?

L’osteopatia és un sistema d'atenció de la salut centrat en el pacient. La filosofia és tractar a tota la persona, no només als símptomes. En el nostre tractament ens basem en les interrelacions d'estructura i funció, així com en la capacitat del cos per a curar-se a si mateix.

El paper de l'osteòpata és facilitar aquest procés, per a secundar tots els aspectes de la salut i el desenvolupament saludable mitjançant la pràctica del tractament manual. 

El nostre tractament es basa en un sistema de diagnòstic i tractament per a afrontar les disfuncions de la mobilitat / motilitat tissular en general, utilitzant diferents enfocaments per a millorar la funció fisiològica i/o donar suport a l'homeòstasi que ha estat alterada per disfunció somàtica. La disfunció somàtica es defineix com a «funció alterada del sistema somàtic”, és a dir, de les estructures esquelètiques, articulars, musculars i fascials, i els seus elements vasculars, limfàtics i neurals relacionats”.

L’osteopatia emfatitza la importància del pensament lògic en la medicina, del principi de fonament fisiopatològic, de les hipòtesis diagnòstiques i de l'acurada selecció del tractament complint amb les regles de la deontologia i l'ètica. 

La filosofia i els principis de l’osteopatia

  • L’ésser humà és una unitat dinàmica de funció, l’estat de salut del qual està influenciat pel cos, la ment i l’esperit.

  • El cos disposa de mecanismes d’autoregulació i és naturalment autocuratiu.

  • L’estructura i la funció estan relacionades a tots els nivells.

L’osteopatia s'autodefineix com una professió de la salut, i entén la salut com la capacitat de resposta, això és aplicable a una cèl·lula, un teixit, un òrgan o sistema, un individu o fins i tot a una comunitat. 

La salut és individual i personal. Cada element sobre el qual es pretén actuar per a millorar la capacitat de resposta davant els estímuls (físics, tèrmics, bioquímics, emocionals, etc.) als quals són sotmesos requereixen una acurada anàlisi dels factors que són susceptibles de millora per a optimitzar la resposta. Cada persona té un nivell d'exigència en el seu dia a dia que determina la seva salut, i la seva capacitat de resposta sempre presenta un marge de millora. 

OsteopatiaZaragoza2022Osteopatía_definición